Trädgårdsskötsel i Stockholm
Kvalité & Jämnhet

Biologisk mångfald.


Biologisk mångfald är viktigt för oss alla och det är
något vi brinner väldigt mycket för.
När vi planerar, bygger eller ger råd till våra kunder trädgårdar är det i biologisk mångfald som vi finner grunden till vårt arbete i våra
kunders trädgårdar.
Rätt utfört kommer en åtgärd med biologisk mångfald såsom att anlägga en äng kunna spara pengar.


Vilka blommor och växter gillar våra pollinerare?


För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar 

vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober.

Vilka fröer ska man satsa på att plantera i sin trädgård eller på sin balkong om man vill 

gynna den biologiska mångfalden och hjälpa pollinatörerna?

Däremot ska man vara försiktig och uppmärksam på en del av de fröblandningar som finns i handeln 

som kallas ”ängsfrön” 

och som har mellaneuropeiskt ursprung,
då det är risk för att föra in främmande arter eller arter med annan arvsmassa.
Om tanken är att plantera i avgränsat trädgårdsland eller i kruka fungerar det bra att använda 

perenner från trädgårdshandeln.


Satsa då på populära populära arter som blommar från vår till sommar och även längre fram mot hösten.


Kryddväxter
De flesta kryddväxter är bra för mångfalden, så att anlägga ett kryddland är en dra idé. Det behöver inte vara stort, en pallkrage eller större kruka räcker fint. 

Bra kryddor och örter att odla är lavendel, salvia, isop, timjan, rosmarin, prupurmejram och basilika. Att så från frö eller plantera köpta plantor går lika bra båda två.


Plantera för hela säsongen
En del i att skapa en trädgård som älskas av pollinatörerna, är att skapa nytta och näring för 

pollinatörerna under hela säsongen – från tidig vår in till sensommar och hösten.
Om det finns utrymme är bärbuskar och fruktträd mycket populära för pollinerare. 

På våren och försommaren är de fyllda med pollen och nektar och när frukter 

som äpple och plommon blir övermogna på sensommaren lockar de till sig många fjärilar för att dricka fruktsaft.


En av de mest attraktiva växtarter är den rikblommande kantnepetan med blommor som är 

öppna från tidig försommar till långt in på hösten. 

Den lilafärgade blomman besöks ivrigt av humlor, bin och fjärilar – både dagfjärilar, 

svärmare och nattflyn – under alla tider på dygnet.


Vila in våren
På våren är det bra att inte gå för hårt åt ogräset. Både tussilago, maskros och vitpistiller 

är viktiga pollen- och nektarkällor för både hungriga humledrottningar och solitärbin.


Lökväxter
Lökväxter, som krokus och pärlhyacint, är omtyckta av vårens blombesökande insekter.


Pollenrik senvår
Viktiga nektar- och proteinkällor:

Lönn, hägg och slån erbjuder pollenrika blommor till insekter på senvåren.
Maskros tillhör vårens viktigaste nektar- och pollenkälla för besökande insekter.

Blommorna på bärbuskar ger pollinerande insekter gott om föda. Bären ger dessutom viktig föra åt övervintrande fåglar.

Äppelblomman erbjuder pollen. Sensommarens övermogna frukter lockar de till sig många fjärilar för att dricka fruktsaft.
Låt det blomma hela sommarhalvåret
För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober.


Förbered för nästa generation
Senare, på sensommaren och hösten, är röd rudbeckia, aster, rödklint, rosenstav, fackelblomster och fjärilsbusken bra val av växter för insekterna. På sensommaren är humlesamhället som störst och det behövs mycket näring för att få fram nykläckta humledrottningar och drönare. Nu börjar grunden för nästa års humlor att läggas.
Nektar i skymningen
Även på natten kommer fjärilar på besök. Växter som kaprifol, kantnepeta, anisisop och ängens smällglim lockar svärmare och nattflyn att suga nektar i skymningen.

källa: WWF 


Vårväxter

Krokus
Vårlök
Vintergäck
Pestskråp
Tussilago
Maskros
Lungört
Nunneört
Pärlhyacint
Gullviva
Ärttörne
Sälg- och videarter
Lönn
Slån
Vinbär
Krusbär
Körsbär
Fågelbär

Försommarväxter
Häckvicker
Käringtand
Jordgubbar
Raps
Maskros
Vitplister
Björnbär
Oxbär
Hagtorn
Syren
Hästkastanj
Äpple
Rhododendron
Rönn
Kaprifol
Paradisbuske
Hänghortensia   

Högsommarväxter

Örtkryddor
Ärtväxter
Honungsört
Gurkört
Fodervicker
Röd rudbeckia
Rosenstav
Anisisop
Gullris
Fackelblomster
Rödklint
Väddklint
Ängsvädd
Martorn
Slåttergubbe
Fingerborgsblomma
Fjärilsbuske
Kantnepeta
Höstväxter

Röd rudbeckia
Rosenstav
Anisisop
Gullris
Fackelblomster
Rödklint
Väddklint
Ängsvädd
Martorn
Slåttergubbe
Fingerborgsblomma
Fjärilsbuske
Kantnepeta
Kärleksört
Höstfibbla
Springkorn
Ljung
Korsört

 

 Källa: WFF https://www.wwf.se/biologisk-mangfald/pollinering/pollinatorsvanlig-tradgard/#vaxter-och-blommor-for-pollinerare

Post
Om